Basiscursus preventieadviseur onderwijs 2015 - data & inhoud

  • 29/08/2014

De basiscursus preventieadviseur onderwijs biedt een stevige basis aan al degenen die zich willen oriënteren inzake reglementering en preventietechnieken. 

Het programma omvat de essentiële leerstof om de 'Wet Welzijn op het Werk' te implementeren in iedere school. Zowel scholen uit de Lager, het Algemeen Secundair en het Technisch Onderwijs zullen in deze cursus een ideaal starterspakket vinden voor het voeren van een pro-actief preventiebeleid.

Omdat het in het onderwijs niet alleen gaat om de bescherming van personeel en leerlingen, maar ook om het bijbrengen van een attitude voor veiligheidsopleiding van leerlingen, zullen de pedagogische aspecten eveneens aan bod komen.

data voorjaar 2015