Nationale beroepsfederatie

  • 28/08/2014
Naast een zetel in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk mag Prebes nu ook een afgevaardigde naar de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's sturen. Prebes is namelijk erkend als nationale beroepsfederatie.
 
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan 170 erkende nationale professionele en interprofessionele organisaties.
 

Adviseren

De Hoge Raad treedt op als spreekbuis van zelfstandigen, vrije beroepen en KMO's. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de betrokken Ministers alsook aan de Minister die de middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. Hij kan geraadpleegd worden door een Minister, maar beschikt ook over een eigen initiatiefrecht. Zo kan hij steeds in volle onafhankelijkheid zijn standpunten vertolken. Als organisme van openbaar nut beschikt de Hoge Raad daartoe over een rechtspersoonlijkheid. Hij wordt geleid en beheerd door de zelfstandigen zelf.
 

Vertegenwoordigen

De Hoge Raad heeft ook een vertegenwoordigende bevoegdheid. Via diverse beheers- of raadgevende organen kunnen zelfstandigen en KMO aldus hun standpunten in diverse socio-economische instanties mee verdedigen.