Risico-inventarisatie en -evaluatie

  • 12/08/2014

Europa heeft met de risico-inventarisatie en -evaluatie een mooi systeem ontwikkeld om gevaren en risico’s in kaart te brengen en aan de hand van een goed plan van aanpak gestructureerd te werken aan verbeteringen.

Aan de RI&E worden veel eisen gesteld: volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit zijn daarvan misschien wel de belangrijkste. Maar hoe zit het daarmee eigenlijk in de praktijk? 

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde publiceerde verschillende artikels over deze thematiek.

Houd de komende Prenne programma's zeker in het oog, daar organiseren we vaak modules over RI&E.