1 op 10 werknemers burn-out

Volgens een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kampten 9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Dat komt overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Die personen zijn nog wel aan het werk, maar slagen er niet meer in om 100% adequaat te functioneren in hun job. 

Werkbaarheidsmonitor

De Stichting Innovatie en Arbeid stelt sinds 2004 driejaarlijks een Werkbaarheidsmonitor (WBM) op voor Vlaanderen. Daarin wordt ook de psychische vermoeidheid (of werkstress) gemeten. Er wordt volgens deze twee criteria gemeten:

  • de problematisch psychische vermoeidheid (een vanuit gezondheidsoogpunt niet-acceptabele situatie waarbij werknemers abnormaal lang moeten recupereren van een werkdag)
  • de acute psychische vermoeidheidsproblemen (het niet meer naar behoren functioneren op de werkplek en in de vrije tijd wegens van psychische vermoeidheid).

Wie?

Bij de min 30 jarigen kampt 7,5% van de werknemers met burn-outklachten, bij de 50plussers loopt dat aandeel op tot meer dan 10%. Burn-outklachten komen dus voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans hierop neemt toe met de leeftijd. De percentages burn-outklachten bij werknemers liggen hoger bij vrouwen (10,1%) en voltijders (10,0%) dan bij mannen (9,1%) en deeltijders (8,7%). Ook bij (midden)kaders (12,1%) en onderwijsmedewerkers (11,9%) ligt dit percentage beduidend hoger dan bij de andere beroepsgroepen.

Oorzaken

Voor het ontwikkelen van burn-outklachten blijkt vooral de hoge arbeidsbelasting zwaar door te wegen. Het gaat vooral over de belasting op kwantitatief vlak (hoge werkdruk) maar ook over de belasting in emotionele termen (emotionele belasting). De relatief hoge percentages voor burn-out bij onderwijsmedewerkers zijn hiervan getuige.

Maar ook andere factoren op het werk kunnen een rol spelen. Werknemers die niet goed gecoacht worden door hun leidinggevende maken dubbel zo veel kans om burn-outsymptomen te ontwikkelen. Voor zelfstandige ondernemers is een ernstig competentiedeficit op het vlak van management en beheer van de organisatie een belangrijke risicofactor voor burn-outklachten.

lees meer »

(Bron: Nieuwsbericht van de Stichting Innovatie en Arbeid: Knipperlicht voor burn-out)