Levenscyclusanalyse van werk- en beschermkledij

Werk- en beschermkledij helpen bij het garanderen van veiligheid en hygiëne op de arbeidsplaats en spelen een doorslaggevende rol in de preventie van ongevallen en gezondheidsrisico’s. Deze kledij wordt dagelijks gedragen waardoor naast bescherming ook comfort een essentiële rol speelt. Er wordt daarom streng toegezien op de kwaliteit ervan. Allerlei Europese richtlijnen en een CE-merk moeten de doeltreffendheid waarborgen, maar tijdens het onderhoud kunnen deze essentiële eigenschappen in gevaar komen.

Op 30 april organiseert HoGent een slotcongres over de Levenscyclusanalyse van werk- en beschermkledij.

Algemeen geldt dat het draagcomfort van niet-gecoate materialen veel hoger is dan van gecoate materialen. Momenteel is er een zekere trend merkbaar dat men waar mogelijk, gecoate materialen probeert te vervangen door niet-gecoate.

In kader van het IWT TETRA project ProCOM werd onderzocht welke comfortproblemen gebruikers uit de industrie en de zorgsector ervaren en welke testen het meest aangewezen zijn om comfort van niet-gecoate materialen te meten. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan naar de juiste stof- en modelkeuze en de meest geschikte testmethodes.

programma »