Nationaal profiel voor welzijn op het werk in België

  • 01/04/2015

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd door België uitgewerkt volgens de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), inzonderheid volgens de Aanbeveling nr. 197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Samenvatting van het profiel

  1. België heeft een VGW strategie die gebaseerd is op kennis en bekwaamheid, innovatie en productiviteit, en heeft een sterke sociale dimensie ontwikkeld die ondersteund wordt door de publieke sector. Het huidige regeringsprogramma bevat elementen voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het beroepsleven en het aanmoedigen van het langer werken. De bevordering en ontwikkeling van werkcapaciteit en veiligheid en gezondheid op het werk zijn er belangrijke elementen van. Diensten in verband met veiligheid en gezondheid op het werk vormen belangrijke onderdelen voor de economosche en sociale ontwikkeling. Een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn natuurlijke gevolgen en belangrijk elementen van uitvoering en ontwikkeling van een dergelijk beleid.
  2. De Belgische wetgeving betreffende veiligheid en gezondheid op het werk en de interbedrijfsgeneeskundige diensten werden de afgelopen 18 jaar vernieuwd en voldoen goed aan de eisen van zowel de IAO-verdragen betreffende veiligheid en de gezondheid en de EU-richtlijnen. De nationale strategie inzake veiligheid en gezondheid op het werk wordt periodiek en na afloop geëvalueerd, en heeft als doel de uitvoering van de vernieuwde wetgeving en de continue verbetering en ontwikkeling van de voorwaarden voor werk, gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Het draagt ook bij tot de uitvoering van de regeringsprogramma's en de algemene strategie van het ministerie in alle aspecten van het beroepsleven, de werkomgeving, de veiligheid en de gezondheid.
  3. Een sterk Belgische beginsel is de zogeheten samenlevingsconsensus, gekenmerkt door solidariteit, wederzijdse verantwoordelijkheid en bereidheid om afspraken te maken over de toekomstige ontwikkeling van het beroepsleven en de maatschappij in het groot. Op de arbeidsmarkt wordt dit alles gerealiseerd binnen het proces van sociale dialoog, met inbegrip van collectieve onderhandelingen, collectieve overeenkomsten en samenwerking met de sociale partners. Alle strategieën en programma's die zich bezighouden met veiligheid en gezondheid op het werk worden opgesteld en uitgevoerd in het kader van de samenwerking met de sociale partners.
  4. De prioritaire problemen, geïdentificeerd door de verschillende partners, waren zeer parallel. Stress, geestelijk welzijn, musculoskeletale aandoeningen, arbeidsongevallen en beroepsziekten en de ontwikkeling van VGW diensten waren prioriteiten.
  5. De zwakke punten van het Belgische VGW-systeem worden geassocieerd met snelle veranderingen in het beroepsleven, de versnippering van de ondernemingen, de discontinuïteit van arbeidsovereenkomsten en de lage dekking van de diensten voor preventie en bescherming op het werk voor kleine ondernemingen en de zelfstandigen.
  6. De economische beoordeling en economische aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk worden beschouwd als belangrijk naast de inhoudelijke aspecten van veiligheid en gezondheid. De gegevens van onderzoek tonen de positieve economische gevolgen van goede arbeidsomstandigheden. Talrijke aanmoedigingsinstrumenten zijn inherent in de Belgische pensioenregelingen, de stelsels van de ongevallenverzekering en in het systeem van de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De regeringsprogramma's voor de ontwikkeling van het beroepsleven bieden ondersteuning voor de parallelle ontwikkeling van moderne productie en de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers. 108
  7. De mondialisering en de groeiende internationalisering van het Belgisch beroepsleven vragen ook naar actieve deelname aan internationale activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Goede paraatheid voor dergelijke activiteiten moet worden gewaarborgd door middel van intensief onderzoek, opleiding en via deelname aan internationale programma's, vooral die van de IAO, de Wereldgezondheidsorganisatie en andere intergouvernementele organisaties, evenals de EU-programma's voor veiligheid en gezondheid.

Lees het volledige document met Belgisch Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk