Jaarverslag NAVB-CNAC Constructiv 2014

Het NAVB, het preventie-instituut van de bouw, stelt je met plezier zijn jaarverslag 2014 voor. Hierin word je een blik gegund op de voornaamste activiteiten die het fonds heeft ondernomen met het oog op het terugdringen van arbeidsongevallen en beroepsziekten op bouwplaatsen.

Evoluties

In 2014 werd een strategische oefening opgestart met als doel de acties van het navb in lijn te brengen met een aantal evoluties. Deze afstemming situeert zich op verschillende fronten:

  • De acties moeten bijdragen tot de duurzame inzetbaarheid van de werknemers van de bouw.
  • De acties moeten rekening houden met de wijzigende demografie van de werknemers van de sector.
  • De acties moeten maximaal afgestemd worden op die van andere actoren.

Vier strategische pijlers

  • Multidisciplinaire benadering van veiligheid en gezondheid
  • Integrale benadering over de gehele levensloop van de bouwvakker
  • Integrale benadering over de gehele levenscyclus van het bouwwerk
  • Dienstverlening met maximale toegevoegde waarde

download het jaarverslag »