Veiligheidsnieuws 187

  • 17/06/2015

Deze week verschijnt het nieuwe nummer van Veiligheidsnieuws. Een erg opvallend en interessant artikel is dat over asbest. 

Asbestverspreiding bij brand

Hoewel het gebruik van asbest al jaren verboden is, bevatten heel wat gebouwen in België nog altijd asbest. Zolang de asbestvezels gebonden blijven in andere bouwmaterialen leveren ze geen gevaar op. Maar het risico dat ze vrijkomen is er altijd, zoals recent een grote brand in Ternat en het Nederlandse Roermond aantoonde. Het identificeren en verwijderen van asbest is een werk voor specialisten. Het zal dan ook nog enkele tientallen jaren duren voor België nagenoeg asbestvrij is. 

Tegen asbestrisico's bestaat er dan ook slechts één remedie: verwijderen en bij brand de brandresten zo snel mogelijk verwijderen.

 - Danny Versichele, Product manager asbest Vinçotte

Asbest identificeren

Het is niet gemakkelijk om asbest met zekerheid te identificeren, zeker niet wanneer daken of andere bouwgedeelten door ouderdom al flink verweerd zijn. Specialisten kunnen voor de identificatie zorgen en ook heel wat andere taken op zich nemen, van plaatsonderzoek, monstername en -analyse over het opmaken van de inventaris tot het inschakelen van een erkende aannemer voor het weghalen van het asbest. Voor dakpartijen met asbestbevattende golfplaten kunnen de kosten voor het hele saneringsplaatje oplopen tot 20 à 25 euro per m2

lees het volledige artikel online » (enkel voor Prebes leden)