Nieuwe PED-richtlijn omgezet in Belgisch recht

Op 18 juli 2016 verscheen het KB 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur. 

Hoofdlijnen PED-richtlijn

Het betreft voornamelijk een ‘recast’, wat betekent dat het een nieuwe logische bundeling is van bestaande aanpassingen. Wel nieuw is dat de CLP-indeling nu wordt gebruikt om de stoffen in 2 groepen in te delen. Hierdoor is het mogelijk dat leidingen die deze stoffen bevatten, nu van groep veranderen en dus onderhevig zijn aan strengere constructie-eisen.

De verplichtingen van de marktdeelnemers zoals fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs zijn duidelijker gemaakt. De conformiteitsbeoordelingsprocedures (bijlage III) worden gelinkt aan accreditatie en zijn in lijn gebracht met verordening 765/2008. De nomogrammen in bijlage II, die 4 gebieden omvatten, zijn niet gewijzigd. Tenslotte is er voor alle nieuwe Europese economische richtlijnen die na 2010 gewijzigd zijn sprake van EU-verklaringen (maar wel blijvend CE-merkteken). Dit zal ook het geval zijn voor de nieuwe PED-richtlijn.

De aangemelde instanties die beoordelingen mogen geven volgens deze richtlijn kunnen gevonden worden op NANDO via deze link.

Regelgeving drukapparatuur