Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

  • 19/08/2016

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 19 juli 2016 een evaluatie gemaakt van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Met dit advies wenst het een nieuwe impuls te geven en drukt het evenals zijn blijvende wens uit naar versterking van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes. Ze suggereert ook het opzetten van een specifieke internetsite waarop de sociale partners instrumenten en praktijkervaringen kunnen melden. 

Werkbaar werk

De cao nr. 104 kan ook gezien worden als klein onderdeel van Werkbaar Werk. Cobeprev (en dus ook Prebes) waren actief op de Ronde tafels die door de Minister van Werk in dit kader werden georganiseerd in 2015. 

Meer informatie