Hoogtewerkers: risicovolle situaties uitgelegd door beelden

  • 11/10/2016

Hoogtewerkers worden voor vele situaties en in vele sectoren gebruikt. Het Amerikaanse NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden. Met deze sensibilisatie poogt men reductie van ongevallen te bekomen bij werken op hoogte.

Meer informatie