Pas leeftijdsmanagement toe op het werk

  • 20/04/2017

Ben je op zoek naar praktische informatie en richtsnoeren voor leeftijdsmanagement op het werk? Dan heb je geluk. In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft EU-OSHA een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking.

De e-gids heeft je iets te bieden, of je nu werkgever, werknemer, personeelsmanager of VGW-professional bent. Selecteer jouw profiel en ontdek meer.

De e-gids is opgezet rond vier thema's

  1. ouder worden en werken,
  2. gezond werk, voor alle leeftijden,
  3. gezondheidsbevorderende werkplekken
  4.  re-integratie.

Wat jouw leeftijd of functie ook is, de e-gids kan je informatie aanreiken over gezond ouder worden en duurzaam werk.

Meer informatie

(Bron: Eurospees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het Werk)


Gezond werk voor alle leeftijden op Prenne 42

Tijdens de Prenne op 15 juni 2017 in Gent kan je 7 sessies volgen over dit thema in samenwerking met Focal Point.

09.00 - Generaties op de werkvloer ... en wat met welzijn?

Vandaag de dag zijn er in organisaties vier generaties tegelijkertijd werkzaam. Wij bekijken welke mogelijke verschillen er zijn rond werkvermogen. Specifiek kijken we hierbij naar lichamelijke en geestelijke gezondheid en naar werkinhoud en –eisen, werkomgeving en –organisatie. Deze thema’s worden gerelateerd aan de hedendaagse arbeidsomgeving.

Veerle Hermans - verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE

09.50 - De generatiebril: werkbaar werk vanuit een generatieperspectief

Tijdens deze presentatie verhogen we de bewustwording van de aspecten die van belang zijn bij het samenwerken met verschillende generaties op de werkvloer. Wat zijn mogelijke hindernissen, maar waar kan ook juist een verbinding gelegd worden? We laten iedereen kennis maken met ‘generatiebril.be’, een toolbox met inzichten, filmpjes en workshops om van het aspect van ‘diversiteit en generaties’ een positief en rijk verhaal te maken.

An Vergison - praktijklector, onderzoeker, HoGent

11.05 - Mentaal welbevinden op het werk

Tevreden werknemers, die goed in hun vel zitten, optimaal functioneren en met goesting aan het werk blijven. Teams die veerkrachtig omgaan met eender welke uitdaging en steun vinden bij hun collega’s en leidinggevende. Onbereikbaar? In deze sessie maak je kennis met de methodiek en concrete tools ‘mentaal welbevinden op het werk’ die je helpen bij de uitbouw van een gezondheidsbeleid op het werk.

Kim Van Den Berge - stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering, VIGeZ

11.55 - Sleutels tot succes van een duurzaam gezondheidsbeleid

Inzetten op de gezondheid van medewerkers zorgt voor een positieve dynamiek die zich snel manifesteert. Het creëert meer betrokken en gelukkige medewerkers die zich met goesting engageren voor het bedrijf, de collega’s en klanten. Springbok Coaching zal aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal belangrijke sleutels aanreiken om direct toe te passen en duurzaam resultaat mee te boeken.

Brecht Buysschaert - zaakvoerder, corporate health coach, consultant, Springbok Coaching

11.55 - Het KB van 28/10/16 tot wijziging van het KB van 28/05/03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers

Doelstelling is om langdurig zieke werknemers via een re-integratietraject opnieuw aan het werk te helpen. Er zullen actoren besproken worden alsook de verschillende stappen die in het re-integratietraject dienen doorlopen te worden. De werkgever kan op eigen initiatief zijn arbeidsgeneesheer inschakelen om een zieke werknemer op te roepen voor een re-integratieprocedure.

Maddy Van Temsche - sociaal inspecteur, FOD WASO 

16.15 - Belang van herstelbehoefte en sociaal kapitaal voor inzetbaarheid

In deze sessie wordt het belang van beide aspecten voor de inzetbaarheid van werknemers aangetoond door een wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Aan de hand van cijfergegevens uit de Vlaamse beroepsbevolking, worden geslachts- en leeftijdsafhankelijke risicofactoren voor een verhoogde herstelbehoefte geëxploreerd en worden enkele verbanden tussen sociaal kapitaal en gezondheids- en veiligheidsparameters geïllustreerd.

Philippe Kiss - preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Securex EDPBW en academisch consulent vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde, Ugent

16.15 - Ergonomische interventie bij re-integratie na rugklachten

Om de terugkeer naar het werk na rugklachten te bevorderen, voorziet Fedris een rugrevalidatieprogramma en een on-the-job coaching van de medewerker. Een deel van deze medewerkers kon in een pilootproject een meer uitgebreide ‘Return to work’- ondersteuning krijgen. Aan de hand van een praktische case wordt de aanpak toegelicht en worden de voornaamste conclusies en bijsturingen op een rijtje gezet.

Hanne Kenis - ergonoom, Mensura