Veilig verkeer bij bouw- en wegenwerken in de buurt van scholen

  • 29/06/2017

Bouw- en wegenwerken zorgen vaak voor hinder en onveilige situaties door het vele werfverkeer. Zeker in schoolomgevingen kan dat acuut gevaar opleveren. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) heeft samen met de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de bouwsector een online charter uitgewerkt waarmee steden en gemeenten het werfverkeer in de buurt van scholen in goede banen kunnen leiden. Het ‘Charter Werftransport’ krijgt de steun van de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FeMa, de beroepsvereniging voor professionele handelaren in bouwmaterialen.

Kortrijk geeft het voorbeeld

Het idee achter het Charter Werftransport ontstond in Kortrijk, waar het stadsbestuur, de Bouwunie en de Confederatie Bouw in augustus vorig jaar duidelijke afspraken rond werfverkeer vastlegden in een overeenkomst. Daarbij engageerde de bouwsector zich om rekening te houden met de verkeersveiligheid bij bouw- en wegenwerken in woon- en schoolomgevinge 

Geen werftransport

Samen met de andere partners maakt de VSV het Kortrijkse initiatief nu beschikbaar voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Met het online Charter Werftransport kunnen lokale overheden samen met de bouwsector bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat er in de buurt van scholen geen werftransport toegelaten is bij de begin- en einduren van de school, dat werftransport met tractoren wordt geweerd uit de bebouwde kom en nabij scholen, en dat de transporten zoveel mogelijk via de hoofdwegen gebeuren.

Aanspreekpunt

Gemeentebesturen die het charter ondertekenen, verbinden zich ertoe om een aanspreekpunt ter beschikking te stellen waar bouwheren en aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

Vermijd elke aanraking met werfverkeer

‘Het Charter Werftransport verbindt de bouwsector en de lokale overheden ertoe goede afspraken te maken voor een leefbare en veilige schoolomgeving’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Elke gevaarlijke situatie waarbij een fietser of voetganger in aanraking kan komen met zwaar werfverkeer, moet vermeden worden. Dit charter laat élke partij toe na te denken hoe ze concreet werk willen maken van veiliger werftransport in school- en woonkernen.’

Werkboek schoolomgeving

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘Het is onze plicht om alles in het werk te stellen om ongevallen van en naar school te vermijden. Dit ‘Charter Werftransport’ valt dan ook ten zeerste toe te juichen. Werfverkeer in schoolomgevingen zorgt voor onveilige situaties, met dit charter wordt daar nu op geanticipeerd. Het bouwt ook verder op het charter dat in 2016 al werd afgesloten in Kortrijk en op het ‘Werkboek Schoolomgeving. Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving’ dat tijdens de vorige legislatuur onder mijn initiatief werd opgesteld. In dat werkboek worden goede praktijken opgelijst en staat er een methodiek die ook gebruikt kan worden om knelpunten op schoolroutes op te lossen op maat van elke specifieke school. Dit charter geeft de lokale besturen een steun en een stevige leidraad die ze kunnen volgen als ze met grote werven worden geconfronteerd.’

Praktisch

Steden en gemeenten kunnen het charter digitaal ondertekenen op www.charterwerftransport.be. Zodra dat gebeurd is, worden de verschillende bouwfederaties automatisch op de hoogte gebracht. Zij informeren hun leden (aannemers en bouwbedrijven) over de gemaakte afspraken. Steden en gemeenten kunnen op hun beurt bij elke nieuwe goedkeuring van een bouwaanvraag een kopie van het charter bezorgen aan de bouwheren en aannemers.

Introductiefilm

(Bron: persbericht 26 juni 2017 - VSV)


Transport op Prenne 43 - 21/09/2017

16u15 - Musculoskeletale aandoeningen in de logistiek en transportsector

Veel medewerkers van de logistieke en transportsector hebben te kampen met rugproblemen en andere fysieke klachten. In deze presentatie wordt ingegaan op een aantal belangrijke en veel voorkomende ergonomische risico’s. Collectieve maatregelen, maar ook een individuele benadering kunnen klachten helpen te voorkomen. 

Rik Op De Beeck - senior consultant, Prevent

Bekijk het volledige Prenne 43 programma