BSOH in beeld

  • 26/07/2017

De Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH) staat voor de Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten. BSOH is een v.z.w. gesticht in 1991, die gewijd is aan de discipline en de toepassing van de arbeidshygiëne.

Global Exposure Manager

In de juni-editie van de nieuwsbrief van the International Occupational Hygiene Association (IOHA) is een volledig artikel aan BSOH gewijd. 

Lees de nieuwsbrief met het artikel »

CoBePrev

BSOH is lid van CoBePrev. CoBePrev verenigt en vertegenwoordigt alle verenigingen van preventieadviseurs die in België betrokken zijn bij het welzijn op het werk.

Bezoek de website van CoBePrev »