Brandveiligheid van gevels

Het WTCB heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen. Een overzicht van de geldende reglementaire en normatieve context wordt geschetst een ook aandachtspunten bij het ontwerp.

De aanleiding was enerzijds de lopende voorstellen tot wijzing van de reglementering die in februari 2017 in de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing zijn geformuleerd en anderzijds de tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017.

Download het rapport »

Brand Innovation

In Veiligheidsnieuws 196, dat in september bij jou als Prebes lid in de bus zal zitten, is een artikel opgenomen n.a.v. 50 jaar brand in de Innovation. Op het einde van het 5,5 blz lange artikel wordt al even verwezen naar deze Grenfell torenbrand. Iets om naar uit te kijken dus!

Meer informatie


Brand op Prenne 43

21/09/17 | 09.00u - 09.50u. | Doorvoeringen?

Wij schuimen die dicht meneer Niet alleen doorvoeringen van kunststofleidingen of metalen leidingen zijn zwakke punten in de compartimentering, ook doorvoeringen van elektriciteitskabels en het inbouwen van stopcontacten en schakelaars zijn niet zomaar mogelijk in een brandwerende wand. In de praktijk wordt hier heel vaak tegen gezondigd. De correcte regels worden uitvoerig besproken met praktijkvoorbeelden.

Olivier Schittecatte - PFPA, Fireforum

21/09/17 | 09.50u - 10.35u. | Transparantie en brandveiligheid: dat kan!

Brandveilige compartimenten bouwen kan ook op een transparante en esthetische manier, met brandwerend glas. De verschillende types en de werking van brandwerend glas komen aan bod, alsook enkele praktische tips in verband met de keuze, plaatsing en toepassingen van het glas, met talrijke referenties en voorbeelden zowel binnenin als in de buitengevels van gebouwen.

François Pigeolet - PFPA, Fireforum

21/09/17 | 11.05u - 11.55u. | De nieuwe TV256 en kunststoffen in een industriegebouw

Technische Voorlichting 256 van het WTCB gaat over het ‘Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen’. Hoe kunnen kunststoffen geïntegreerd worden in een industriegebouw in overeenstemming met de brandveiligheidseisen? Federplast stelt enkele praktische aspecten voor bij ontwerp en uitvoering aan de hand van sprekende voorbeelden uit de industrie.

Bruno Verbeke - Federplast, Fireforum

21/09/17 | 11.55u - 12.40u. | Brandpreventie op arbeidsplaatsen: praktische oplossingen voor niet conformiteiten inzake evacuatie

Uit de wettelijk verplichte risicoanalyse blijkt dat er enkele niet-conformiteiten zijn ten opzichte van de wetgeving inzake evacuatie op de werkplaats. Wat nu? In deze sessie worden praktische oplossingen aan de hand van 2 case-studies besproken. Enerzijds een bestaand publiek toegankelijk gebouw en anderzijds een industriegebouw.

Xavier Deckers - Firepronet, Agoria, Fireforum

21/09/17 | 14.10u - 14.55u. | Brandwerende deuren: plaatsing, onderhoud en beheer

Zullen de brandwerende deuren geplaatst in het gebouw in geval van brand de compartimentering verzekeren? Enkele voorbeelden van correcte en foutieve plaatsingen, aandachtspunten bij de controle van brandwerende deuren. Hoe kan je ervoor zorgen dat deze deuren ook tijdens het gebruik hun brandwerend- heid blijvend behouden?

Edwin Van Wesemael - ISIB, Fireforum

21/09/17 | 15.25u - 16.15u. | Spraakalarmsystemen: praktische toepassing van de NBN S 21-111-reeks

Spraakalarmsystemen zijn een uitstekende oplossing om noodberichten te verspreiden. Er bestaan al jaren degelijke componenten die voldoen aan EN-normen. Maar waar moet je op letten om een degelijke installatie te realiseren? Hoe kan de NBN S 21-111-reeks je daarbij helpen?

Walter Geerts - normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum

21/09/17 | 16.15u. - 17.00u. | De nieuwe NBNS21-100 branddetectie - versie 2017

2 jaar na de grondige herziening van de oude branddetectienorm en publicatie van de nieuwe NBNS21-100 in november 2015, is er alweer verandering op til. Een nieuwe bijlage zal in 2017 verschijnen om ruimte te maken voor innovatie in technologische oplossingen. Wij geven je tijdens deze sessie duiding over welke nieuwigheden aan bod komen en wat de nabije toekomst van de norm nog meer in petto heeft.

Yvan Demunter - normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum

Bekijk het volledige programma van Prenne 43 »