Risico's van onkruidbranders

Bij openbare besturen worden er meer en meer pesticiden verboden, waarbij dat op termijn zelfs zal leiden tot een totaalverbod. Ook bepaalde pesticiden zijn verboden te gebruiken door de particulier, behalve door professionele gebruikers bij die particulieren. Hierdoor moet men op zoek gaan naar alternatieve methoden om onkruid te bestrijden.

Diverse alternatieven

De alternatieven kunnen onderverdeeld worden in mechanische en thermische technieken en zelfs het met de hand verwijderen.

Bij de thermische technieken gebruikt men warm water, stoom, IR, hete lucht en de directe vlam door branders.

Brandrisico’s bij onkruidbranders

Onkruidbranders die werken op gaspatronen of aangesloten zijn op gasflessen waarmee het groen kan worden weggebrand, hebben een verhoogd risico op brand omwille van de directe vlam, zeker bij droogte en nabij houten structuren.

Het veroorzaken van brand in bomen en bermen, aan tuinhuisjes en andere houten structuren komt meer en meer voor. Daarom heeft de brandweer eind juli 2017 opgeroepen om met die branders zorgzaam om te gaan.

Enkele maatregelen

Zorg ervoor dat men op voldoende afstand van houten materialen en bebouwing blijft en dat men niet in de buurt van ventilatiegaten komt.

Een elektrische onkruidbrander is veiliger, want die heeft geen open vlam, maar ook daar is voorzichtigheid geboden. Na gebruik moet men die onkruidbrander eerst laten afkoelen voor men hem opbergt. Let ook op voor eventuele brandwonden.

Als het toch fout loopt, dan is een zo vlug mogelijke alarmering van de brandweerdiensten noodzakelijk. Het klaarleggen van een tuinslang of een emmer water klaar houden, is soms een valse veiligheidsmaatregel van de particulier, want het vuur neemt vaak zo’n snelle uitbreiding dat men met die middelen niets kan uitrichten.

Meer informatie

(Bron: BeSWIC - Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk)