41% vindt dat werknemers onvoldoende zijn opgeleid om hun werk veilig uit te voeren

In februari hebben we jouw medewerking gevraagd om deel te nemen aan de grote veiligheidsenquête. De doelstelling was om in kaart te brengen wat de belangrijkste trends, uitdagingen en toekomstperspectieven zijn op vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Maar liefst 1425 veiligheids- en welzijnsdeskundigen uit België en Nederland vulden de vragenlijst in. De eerste resultaten van het onderzoek zijn ondertussen bekend.

Enkele cijfers

 • 67% is van mening dat er binnen het domein van veiligheid en welzijn een overmaat is aan administratieve verplichtingen.
 • 74% vindt dat er een vereenvoudiging nodig is van de wetgeving en reglementering over veiligheid en welzijn op het werk.
 • 41% is van mening dat werknemers niet voldoende zijn opgeleid en getraind om hun werk veilig uit te voeren.
 • 54% is van mening dat certificaten en normen (zoals ISO, OSHA, VCA, NEN,...) de veiligheid en welzijn binnen het bedrijf verbetert.
 • 64% zoekt informatie over veiligheid en welzijn op het werk via beroepsverenigingen zoals Prebes.

De 4 delen waarover informatie werd verzameld:

 1. Achtergrondkenmerken van de respondenten: geslacht/ sector/ regio/ opleiding.
  Hier zijn er significante verschillen op te merken als dit wordt opgesplitst per geslacht. Bij respondenten die al langer in het vak zitten (> 16 jaar) zijn er dubbel zoveel mannen als vrouwen. Bij respondenten die nog maar net in het vak zitten, zien we dubbel zoveel vrouwen. Dit is een indicatie van de “vervrouwelijking” van het beroep.
   
 2. De persoonlijke beleving van het beroep als veiligheids- en welzijnsdeskundige.
  Het takenpakket van een preventieadviseur bestaat voornamelijk uit het onderzoeken en analyseren van arbeidsongevallen en het opstellen van risicoanalyses. De respondenten geven aan meer tijd te willen besteden aan taken die betrekking hebben op het verbeteren van de veiligheids- en welzijnscultuur.
   
 3. Uitdagingen voor de toekomst van het beroep als veiligheids- en welzijnsdeskundige en trends in de arbeidswereld.
  De meeste respondenten geven aan dat het beroep beperkt of toch in grote mate gewijzigd is. Zo is men van mening dat het beroep geprofessionaliseerd is, dat er een toename is in complexiteit van wetgeving en administratieve taken. Ook is er een verschuiving waar te nemen van veiligheid naar het bredere begrip welzijn. De functie is van controlerend met focus op het volgen van regels en procedures meer verschoven naar een coachende functie waar de focus ligt op motiveren, begeleiden en stimuleren.
   
 4. Veiligheid en welzijn binnen het eigen bedrijf.
  Technische aspecten zoals het falen van een machine of installatie is volgens de respondenten het minst vaak de oorzaak van veiligheids- en welzijnsproblemen. Organisatorische aspecten zoals hoge werkdruk of een beperkte veiligheidsopleiding wordt aangegeven als een belangrijke oorzaak van problemen. Volgens de respondenten is het vooral tijdsgebrek, gebrek aan personeel en gebrek aan betrokkenheid van werknemers dat tot grote of middelmatige problemen leidt als het aankomt op het aanpakken van veiligheid en welzijn op het werk.

Lees er alles over in Veiligheidsnieuws

Meer details over de resultaten en het onderzoek zullen verschijnen in het december nummer van Veiligheidsnieuws.