Hoe zit het met veiligheid in de schoonheidsverzorging?

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft de laatste editie van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden in de sector van de schoonheidsverzorging. In de eerste editie van dat magazine was er al een artikel over beroepsrisico’s in de sector van de kappers en schoonheidsverzorging. Dat heeft in 2012 geleid tot een Europese kaderovereenkomst met een aanpassing in 2016.

Enkele risicovelden in deze sector

  • gevaarlijke stoffen met mogelijkerwijze verhoogde beroepsziekten, zoals allergieën en dermatosen;
  • precaire arbeidssituaties;
  • bijzondere werknemerscategorieën;
  • musculoskeletale aandoeningen;
  • mogelijke psychosociale risico’s door het contact met klanten.

In het blogartikel wordt de Europese kaderovereenkomst vermeld en een niet-limitatief overzicht gegeven van enkele instrumenten en studies in diverse talen van diverse organisaties van de subsectoren kappers en barbiers, schoonheidsverzorging, verzorging van nagels, tattooshops en fitness.

Over deze dienstensectoren werden er ook parlementaire vragen gesteld en ook meer en meer normen gemaakt, waar al of niet welzijnsaspecten zijn opgenomen. Dat geeft op Europees vlak aanleiding tot verhitte discussies. In het blogartikel staat er een beperkt overzicht daarover.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC 

Bron | BeSWIC Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk