Onderwijs: Risicoanalyse brand en algemene risicoanalyse van kleuterklassen

Op 23 november 2018 organiseert het Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid van West-Vlaanderen een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen.

Programma

 • 13.00  Verwelkoming deelnemers
 • 13.10  Inleiding van de sprekers
 • 13.15  Start deel 1 : Risicoanalysemethodes brand
 • 14.00  Vragenronde
 • 14.15  Koffiepauze
 • 14.30  Start deel 2:  Risicoanalyse kleuterschool
 • 15.15  Vragenronde
 • 15.30  Einde

Moderator

 • Anthony Kets, Beleidsthemabeheerder Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs

Sprekers

 • Krista Dekoning, Coördinerend preventieadviseur Vrij gesubsidieerd Onderwijs Antwerpen 
 • Peter Vanden Broucke, Coördinerend preventieadviseur Officieel gesubsidieerd Onderwijs Antwerpen

Thema’s

Deel 1: Risicoanalysemethodes brand in het onderwijs

De welzijnswetgeving inzake brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht elk schoolbestuur een risicoanalyse brand uit te voeren en de nodige maatregelen inzake brandpreventie te nemen. In het eerste deel van de studienamiddag maken de deelnemers kennis met de risicoanalysemethodiek, toegepast in de scholen van het stedelijk onderwijs Antwerpen. De deelnemers vernemen hoe brandrisico’s geïnventariseerd en beoordeeld kunnen worden vanuit jarenlange praktische ervaringen.

Deel 2: Risicoanalyse kleuterklas/kleuterschool

In deel 2 krijgen de deelnemers een toelichting van een risicoanalyse in een onderwijsniveau dat vaak minder aandacht krijgt: het kleuteronderwijs. In dit deel worden alle mogelijke risicothema’s benaderd: hygiëne, opslag brandbaar materiaal, slaapklassen, dieren in de klas, zandbakken, lawaai, stemergonomie,….

Openbaar vervoer

Het station van Brugge bevindt zich op 3 km. Vanaf het station is er een vlotte busverbinding om de 10 minuten. Volgende buslijnen hebben een halte Boeverbos:

 • lijn 5: Centrum - Station - Sint-Andries (Hermitage)
 • lijn 15: Centrum - Station - Sint-Andries (De Prange)
 • lijn 52: Brugge – Gistel – Oostende
 • lijn 53: Brugge – Jabbeke
 • lijn 55: Brugge – Leke

De bussen vertrekken aan de voorkant van het station. De halte Boeverbos is gelegen aan de Gistelsesteenweg (nadat je de warenhuizen GB, Brico en Colruyt voorbij bent). Tegenover de bushalte ligt een dreef, ga de dreef in en op wandelafstand zie je het provinciehuis Boeverbos.

Parkeren

We raden je aan om de wagen op Parking 3 te parkeren. Deze parking is gratis en bevindt zich in de Koning Leopold III-laan, aan de overkant van het provinciehuis Boeverbos, naast de Bowl Inn. Op het einde van de parking brengt een wandelpad je in 5 minuten naar het provinciehuis. Je stapt richting de fonteinen en volgt de bordjes Ingang bezoekers tot aan de hoofdingang van het gebouw.

Presentaties

Om het milieu niet nodeloos te belasten, worden tijdens de studiedag geen hand-outs voorzien. De presentaties zullen downloadbaar zijn vanaf deze pagina.

Inschrijven

Deelname is gratis mits vooraf in te schrijven via de link naar het inschrijvingsformulier op de website van de provincie West-Vlaanderen.