20 jaar Preventie en Interim. Veiligheid in de uitzendsector: gisteren, vandaag en morgen

Op 14 december 2018 vierde Preventie en Interim (PI) zijn 20ste verjaardag op een druk bijgewoond event in het stemmige Hôtel de la Poste op de site van Tour&Taxis in Brussel. PI is de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, waarbij alle erkende uitzendbureaus zijn aangesloten.

De toekomst van de vierde industriële revolutie

Tijdens een academische zitting keek ingenieur Filip Van den Abeele vooruit naar de toekomst van de vierde industriële revolutie en de veranderende rol van de uitzendkracht hierin. Ervaringsdeskundige Johanna Dumon bood inzicht in hoe de uitzendkracht zich kan wapenen tegen psychosociale risico’s in een veranderende maatschappij.

Europese Campagne in de uitzendsector in 2018

Luc Van Hamme, hoofd van Toezicht Welzijn op het Werk, lichtte in primeur de eerste Belgische resultaten toe van een Europese Campagne in de uitzendsector in 2018, waarbij zowel uitzendkantoren als gebruikers werden bezocht. In het algemeen waren de resultaten positief. Het ontbreken van risicoanalyses, gebrekkig ingevulde werkpostfiches en het tijdig uitvoeren van gezondheidsonderzoeken blijven evenwel een aandachtspunt.

20 jaar uitzendsector, 60% minder arbeidsongevallen

Marijke Bruyninckx, directeur van PI, toonde aan dat de resultaten van de voorbije 20 jaar mogen gezien worden. Sinds de oprichting van PI is de uitzendsector nagenoeg verdubbeld, terwijl de frequentiegraad van arbeidsongevallen met uitzendkrachten in die periode met bijna 60% is afgenomen. PI beheert een Centrale Gegevensbank (PI-M) waarin momenteel ruim 80 000 resultaten van medische geschiktheden van uitzendkrachten zijn opgenomen. Top 3 van de meest onderzochte gezondheidsrisico’s bij uitzendkrachten zijn het manueel hanteren van lasten, veiligheidsfunctie en blootstelling aan lawaai.

Verbindingspersoon

Ook de komende jaren zal PI zijn rol van adviseren, onderzoeken, opleiden en sensibiliseren enthousiast verder zetten. Ze benadrukte de belangrijke rol van de verbindingspersonen als tussenpersoon tussen PI en hun respectieve uitzendbureau. Zij zijn het ideale doorgeefluik van kennis naar de uitzendconsulenten.

Meer informatie over uitzendarbeid is te vinden op www.p-i.be de uitgebreide website van Preventie en Interim en op www.ikbenjobstudent.be.