Nationale ergonomie-dag BES | 28.03.19

De nationale ergonomie-dag op 28 maart 2019 van BES vervolgt de internationale conferentie van eind augustus 2018 in Florence. De 10 leden van de BES die het IEA-congres animeerden, zullen ook deelnemen aan deze nationale dag. De gepresenteerde thema’s gaan van kledingontwerp tot gebaren en zullen o.a. gaan over exoskeletten, wat te doen in crisissituaties, Europese MSA-richtlijnen, kantoorwerk, sedentaire levensstijl, enz.

Programma

 • 08.30 Onthaal
 • 09.00 Welkom 
 • 09.15 Inleiding van de dag
 • 09.30 Impact of innovative clothing design on caregivers’ workload
 • 09.55 Moving Statistical Body Shape Models using Blender
 • 10.20 Se déplacer pour mieux se placer. Principes d’une gestuelle ergonomique
 • 10.45 Pauze
 • 11.15 Het exoskelet op de werkvloer: zijn we er klaar voor? 
 • 11.40 Using activity logs to analyze crisis managers’ behaviors during simulation exercises in industrial workplace
 • 12.05 Lessons from an aborted European directive about MSD? 
 • 12.30 Lunch
 • 14.00 Studie naar de haalbaarheid van een zit-sta hulpmiddel voor kantoormedewerkers
 • 14.25 Two user-friendly digital tools for multidimensional risk assessment among workers with display screen equipment
 • 14.50 Effectiviteit van interventies om het sedentair gedrag tijdens het werk aan te pakken
 • 15.15 Vragen
 • 15.30 Einde

Inschrijven

Je kan online inschrijven tot 21/03/2019.

Wat is IEA?

De IEA (International Ergonomics Association) overkoepelt “human factors”- en ergonomie-verenigingen wereldwijd en bestaat al meer dan 50 jaar. De IEA heeft als missie het ontwikkelen en bevorderen van de wetenschap en praktijk van ergonomie, de toepassingsgebieden ervan uit te breiden en bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, dankzij een nauwe samenwerking met de samenstellende verenigingen en geassocieerde internationale organisaties.

Doelstellingen IEA

De belangrijkste doelstellingen van de IEA zijn dan ook:

 1. het ontwikkelen van een meer efficiënte communicatie en een betere samenwerking onder zijn leden.
 2. de wetenschap en praktijk van ergonomie internationaal te bevorderen.
 3. de ergonomische discipline bij te laten dragen aan de mondiale samenleving.

30 jaar lid IEA

Het laatste congres van de internationale ergonomievereniging (IEA) vond plaats eind augustus 2018, in Florence, waar de BES natuurlijk ook aanwezig was. 10 leden, gesponsord door de BES, vertegenwoordigden ons met hun respectievelijke werken. De BES is sinds zijn oprichting, reeds meer dan 30 jaar, lid geworden van de IEA. BES leden zijn hierbij dus ook lid van de IEA. Het is dan ook meer dan logisch en belangrijk dat deze werken ook worden mede gedeeld aan de BES-leden die niet aanwezig konden zijn in Florence.

Diversiteit

De diversiteit van de gepresenteerde thema’s op onze nationale dag weerspiegelt de diversiteit van thema's, maar ook van bevolkingsgroepen en culturen die elke 3 jaar samenkomen op een wereldwijd congres over ergonomie dat zo’n 1600 mensen bijeenbrengt.

Tot in Vancouver?

De BES kan elk van zijn leden alleen maar aanmoedigen eens aan zo'n congres deel te nemen, om zo kennis te maken met, maar ook om zich in te leven in, de diversiteit en multiculturaliteit die ergonomie met zich kan brengen. De volgende afspraak wordt gegeven in 2021, te Vancouver.