Brandveiligheid bij ondergrondse parkings

Sinds 1 januari 2018 zijn er in Vlaanderen nieuwe wettelijke eisen van kracht met betrekking tot de brandveiligheid in ondergrondse garages. Een belangrijke factor hierbij is het gecombineerd gebruik van zowel rook- en warmteafvoer (RWA) en sprinklersystemen. Tot eind 2017 was er in België enkel een regelgeving voor ondergrondse parkeergarages met een oppervlakte groter dan 2.500 m², waarbij de bouwheer de keuze had om ofwel RWA ofwel sprinklers te voorzien.

Sinds 1 januari 2018 werd deze richtlijn in Vlaanderen opgelegd vanaf 250 m². Bovendien is vanaf een oppervlakte van 10.000 m² ook meteen een combinatie verplicht van een RWA- met een sprinklerinstallatie. De nieuwe eisen opgelegd door de overheid zijn weliswaar strenger, maar openen tevens nieuwe perspectieven, aangezien ze de keuze laten tussen verschillende systemen.

Over het onderzoeksproject

VINCI Energies voerde, via haar bedrijf Cegelec Fire Solutions en met Fire Engineered Solutions Gent (FESG), verschillende grootschalige brandproeven uit op de Campus Vesta in Ranst. Deze proeven dienden om het effect van sprinklers op brandende wagens in een ondergrondse parkeergarage in kaart te brengen. Het ontwikkelde brandweerinterventiemodel objectiveert het restrisico en kan als performantiegericht alternatief worden beschouwd ten opzichte van de prescriptieve wetgeving. Het brandweerinterventiemodel kwam tot stand door een samenwerking tussen FESG, Cegelec Fire Solutions, FOD Binnenlandse zaken en verschillende brandweerzones.

Er werd een parkeergarage nagebouw met behulp van verschillende containers

Wat werd er onderzocht en gemeten?

Met behulp van verschillende containers die aan elkaar werden gemonteerd, werd een parkeergarage volledig nagebouwd. Voorafgaand de full-scale proeven werden eerst een aantal referentieproeven uitgevoerd om het vrijgestelde brandvermogen te bepalen en de sprinklersystemen correct af te stellen. Vervolgens werden wagens in de testopstelling onder controle in brand gestoken. Dankzij deze simulatie kon het brandgedrag van wagens, de kans op brandverspreiding tussen de verschillende wagens en het effect van verschillende sprinklerconfiguraties onderzocht worden. Daarnaast werd ook het effect van de sprinklers op de rookgastemperaturen en stralingsfluxen gemeten. Zo werd ook de invloed van verschillende opgelegde ventilatiesnelheden en het effect van rookverspreiding tegen deze ventilatierichting in, in kaart gebracht. Ten slotte werd onderzocht wat de verschillende gevolgen zijn voor een veilige interventie van de brandweer. 

Conclusies

Om de conclusies van deze brandproeven te verduidelijken, dient de term ‘effectiviteit’ te worden toegelicht: de effectiviteit van het gekozen brandveiligheidsconcept wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de systemen (de kans dat je systeem activeert wanneer nodig) en de efficiëntie van de systemen (= de mate waarin het systeem een bepaalde performantie bereikt, in de veronderstelling dat het activeert).

  • Voor kleine parkings kan worden geconcludeerd dat een sprinklersysteem aangesloten op het openbaar waternet een hoge effectiviteit haalt. De betrouwbaarheid is echter een stuk hoger door een aansluiting op het openbaar waternet te voorzien. Dit resulteert in een hogere effectiviteit.
  • Voor grotere parkings geeft een brandveiligheidsconcept, waarbij een sprinklerinstallatie gecombineerd wordt met een bepertke rook- en warmteafvoerinstallatie, de beste resultaten. De brandproeven toonden aan hoe de efficiëntie van de sprinkler veel hoger ligt bij een beperkte ventilatie. Hierdoor is de effectiviteit van een sprinkler, in combinatie met een beperkte RWA-installatie, veel hoger dan een klassieke combinatie van de 2 systemen volgens de norm.
[bron: Cegelec, Fireforum magazine, BVV, FESG]

 

Links