Praktische handleiding voor welzijn op het werk

Deze Engelstalige handleiding geeft een preventieve aanpak van en omgang met arbeidsgerelateerde psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De handleiding is afgestemd op de behoeften van micro- en kleine ondernemingen en stelt een eenvoudig proces in 5 stappen voor om de arbeidsomgeving te verbeteren en deze problemen aan te pakken.

Voor wie is de handleiding bedoeld?

Hoewel de Engelstalige handleiding in de eerste plaats is bedoeld voor leidinggevenden, kan ze ook interessant zijn voor werknemers en hun vertegenwoordigers, en voor vakmensen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De handleiding bevat betekenisvolle en duurzame verbeteringen voor je werknemers en je onderneming.

Download de Engelstalige handleiding.

[bron: EU-OSHA]