Grenswaarde dieselmotorenemissie: wat staat er de komende jaren ons te wachten?

Op 31 januari 2019 is in het Europees Publicatieblad richtlijn 2019/130/EU verschenen die (voor de eerste keer) een grenswaarde van 0,05 mg/m3 vastlegt. De grenswaarde is van toepassing met ingang van 21 februari 2023.

Voor ondergrondse mijnbouw en tunnelbouw is de grenswaarde van toepassing met ingang van 21 februari 2026. Deze waarde zal opgenomen worden in de procedure voor de aanpassing van de Belgische grenswaarden, die vermoedelijk volgend jaar met een publieke raadpleging zal opgestart worden.

Richtlijn voor mijn- en tunnelbouw

Voor bepaalde activiteiten zijn er soms langere overgangsmaatregelen voorzien. Dit is dus ook het geval in deze richtlijn voor mijn- en tunnelbouw.

Op de website van de International Tunneling and Underground Space Association kan je via de zoekfunctie “werkgroep 5 HSE” zeer veel nuttige informatie rond tunnelrisico’s vinden.

A-bladen van Volandis in Nederland

Eind 2018 verscheen in Nederland een nieuw A-blad rond dieselmotorenemissie. Dit A-blad heeft in Nederland de nationale “Goede Praktijken Competitie: gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” gewonnen en zal hiermee de Nederlandse inzending voor het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn.

Meer informatie