De statistieken van 2017 over beroepsziekten: ergonomische klachten nemen de top 3 in

Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico Fedric heeft zijn statistieken van 2017 over beroepsziekten gepubliceerd. Er waren 9087 aanvragen voor een erkenning van een beroepsziekte. De top 3 wordt volledig ingenomen door ergonomische klachten ...

De top 3

Een tendinopathie aan de bovenste ledematen zijn peesaandoeningen die veroorzaakt worden door repetitief werk in combinatie met hoge krachten of ongunstige houdingen. De rugpijn met druk op een zenuwwortel is ernstige rugpijn zoals een hernia en ischias. Tillen van zware gewichten kan hier een oorzaak van zijn, alsook globale lichaamstrillingen die via het zitvlak inwerken op de rug. Ter vergelijking doofheid door lawaai staat op vijfde plaats en kanker door asbest, dat terecht veel aandacht krijgt, neemt plaats 8 in.

Aanvraag voor erkenning

De aanvragen voor een erkenning gebeuren in de eerste plaats door de medewerkers zelf (63%). Andere partijen die een aanvraag kunnen indienen zijn de behandelende arts (14%) en de arbeidsarts (7%).

Ergonomie op Prenne 50

  • Risicoanalyse ergonomie als input voor re-integratie
    Naar aanleiding van een hoog ziekteverzuim gerelateerd aan het bewegingsapparaat, werd een ergonomiebeleid opgezet. Preventief wordt een risicoanalyse ergonomie van alle werkposten uitgevoerd. Curatief zet de ergonoom in op de individuele re-integratie. In een eerste gesprek wordt gepeild naar motivatie en mogelijkheden van de medewerker. Op basis van de risicoanalyse kan gezocht worden naar een job match.
  • Hoe effect hebben als preventieadviseur ergonomie?
    Om investeringen in het kader van ergonomie maximaal te laten renderen werd een methodiek gericht op effectiviteit ontwikkeld. Duidelijke en realistische resultaatsverwachtingen worden geconcretiseerd binnen de reƫle context. Via uitgewerkte voorbeelden wordt aangetoond hoe deze aanpak zowel door de externe als door de interne preventieadviseur toegepast kan worden.

Bekijk alle modules van Prenne 50.

Meer informatie

[bron: VerV]