De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-meeting 2019 in Genève

Van 10 tot 21 juni 2019 was er de jaarlijkse Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-meeting in Genève. Dit tripartiete orgaan (overheden, werkgevers en werknemers van 187 lidstaten) stellen arbeidsstandaarden op (o.a. in de vorm van verdragen) en ontwikkelen programma’s en sensibilisatie rond waardig werk voor mannen en vrouwen. Waarom zou deze informatie voor een preventieadviseur belangrijk kunnen zijn?

Opleiding

Een gevormd preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 heeft ongetwijfeld tijdens zijn opleiding een les gehad over internationale regelgeving en instellingen rond veiligheid. Daar is ongetwijfeld het IAO, EU-Osha in Bilbao, welke ondertussen 25 jaar bestaat en het Agentschap in Dublin een bod gekomen. Ongetwijfeld is ook het verschil tussen sociale en economische (markt)richtlijnen aan bod gekomen. Voor preventieadviseurs in een internationaal bedrijf en expats is deze kennis nog meer van belang.

Inhoudelijke aspecten

Bepaalde nieuwe tendenzen zijn ook internationaal vast te stellen. En meer & meer verordening en richtlijnen komen vanuit Europa. Daarom kunnen de inhoudelijke discussies van deze internationale organisaties en het op komst zijn van nieuwe (Europese) regelgeving, die nadien nog in Belgisch recht moet omgezet worden, nuttig zijn om te weten.

Ten eerste stond deze meerdaagse meeting in het teken van het 100 jarig bestaan van de IAO. Men heeft hiervoor een aparte webpagina ontwikkeld. Tevens sprak Koning Filip de algemene vergadering toe in het kader van de nieuwe sociale uitdagingen. Daarnaast werd na 8 jaar een nieuw verdrag 190 rond geweld en intimidatie op het werk goedgekeurd. Dit verdrag zal nadien ook door België goedgekeurd worden. Aangezien België reeds uitgebreide wetgeving heeft rond psychosociale risico’s zal vermoedelijk dit nieuwe verdrag geen impact hebben.

In de diverse lidstaten is ook het eeuwfeest van de IAO gevierd. In België was dit op 8 mei. Daarnaast kunnen ook de 3-jaarlijkse (veiligheids)wereldcongressen nuttig zijn. Op deze wereldcongressen is ook Prebes aanwezig.

Meer informatie