Erkenning van aannemers bij werken voor openbare besturen is een noodzaak

Voor al wie werken uitvoert voor openbare besturen is de erkenning van aannemers met klassen (volgens bedrag) en aard van de werken (volgens categorie) een noodzaak. Meer dan 10.000 aannemers zijn erkend voor een periode van telkens 5 jaar. Voor veroordelingen wegens inbreuken op de sociale wetgeving wordt advies gevraagd aan de AD TWW en de AD TSW.

Eenmaal een erkenning in een bepaalde (onder)categorie wordt verleend, mag de overheid erop vertrouwen dat de erkende aannemer technisch bekwaam is om die werken uit te voeren en dat het om een gezond financieel bedrijf gaat.

Lees er hier meer over.

Afgelopen Prenne

Tijdens Prenne 50 op 13 juni 2019 was er een module rond de erkenning van aannemers in samenwerking waren met VC-CS. In deze module werd een overzicht gegeven van dienst erkenning van aannemers binnen de FOD Economie die sinds 1947 bestaat. Sedert de 6de staatshervorming worden de uitvoeringen van de beslissingen van deze dienst gedaan door de gewesten. De dienst onderzoekt in 3 luiken de uitsluitingsgronden (o.a. veroordelingen en sociale en fiscale verplichtingen), de financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid. Vanaf 30 juni 2017 (ingevoerd bij KB van 22/6/2017) zijn er nieuwe maatregelen gekomen in het kader van strijd tegen sociale fraude. Algemene informatie over bouw en ook de erkenning van aannemers kan gevonden worden op economie.fgov.be/bouw.

Wanneer je een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting in Vlaanderen, kan je beroep doen op een standaardbestek (of typebestek) met standaardeisen. Eén van de meeste gekende is SB250

Meer informatie