Praktijkrichtlijn binnenlucht kwaliteit in werklokalen

De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen.

Om de algemene principes opgenomen in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee evolueren met de stand van de wetenschap.

Meer informatie