Verkeersboetes met 4 verschillende veiligheidsboodschappen

Snelheid, alcohol en gsm’en achter het stuur zijn de vaakst voorkomende oorzaken van verkeersongevallen in België. De overheden willen wijzen op de risico’s van gevaarlijk gedrag op de weg. Voor het eerst zullen de overtreders daarom samen met hun boete een informatie- en bewustmakingsboodschap ontvangen.

Boetes met 4 verkeersveiligheidsboodschappen

De FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de FOD Financiën, de politie, VIAS institute en de gewesten slaan de handen in elkaar om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom zullen alle overtreders samen met hun boete een semi-gepersonaliseerde bewustmakingsboodschap ontvangen. In eerste instantie zal het gaan om overdreven snelheid op de autosnelwegen, drinken en rijden, verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van kinderzitjes.

Oorzaken van ongevallen

Gsm’en achter het stuur vermenigvuldigt het risico op een ongeval met vier. Snelheid speelt een belangrijke rol in 30% van de ongevallen in België. 38 % van de zwaargewonde bestuurders hebben meer alcohol in het bloed dan de wettelijk toegestane 0,5 ‰. Omdat die cijfers alarmerend zijn, moeten de overtreders beter bewust worden gemaakt voor de risico’s in samenhang met de meest problematische overtredingen.

Verbintenis van de Staat

De partners streven ernaar de verkeersveiligheid te verhogen en recidive tegen te gaan. Met het oog daarop hebben zij de dossiers gecentraliseerd en gedigitaliseerd, het mogelijk gemaakt om online te betalen, het gemakkelijker gemaakt om gegevens te verzamelen, het mogelijk gemaakt om een globaal overzicht te hebben van de overtredingen en gezorgd voor de gelijke behandeling van Belgen en buitenlanders.

In het kader van dat streven werden reeds verschillende oplossingen uitgewerkt. Zoals strengere wetgeving, strengere straffen en, recentelijk, semi-gepersonaliseerde bewustmaking. Dat alles om het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers te doen dalen.

Meer informatie

[bron: Federale Overheidsdienst]