OvV publiceert twee onderzoeken naar incidenten chemische industrie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in Nederland publiceert twee onderzoeken naar incidenten in de chemische industrie. De chemische industrie kan lessen leren uit twee incidenten die plaatsvonden in Rotterdam. Twee jaar geleden lekte vinylchloride bij pvc-producent Shin Etsu en ontstond brand bij de ExxonMobil Raffinaderij (Esso).

Gebrek aan controle 

Uit de onderzoeken blijkt dat de lekkage bij Shin Etsu kwam door een gebrek aan controle in de reactor. De emissie bij Shin Etsu kon plaatsvinden omdat de installatie niet in zijn geheel, met alle veiligheidskritische potentiele emissie punten, was gecontroleerd en gemonitord. De gasdichtheid van de reactor is een veiligheidskritische voorwaarde voor het gebruik ervan. De emissie kon plaatsvinden doordat deze benadering ontbrak.

Onvoldoende checks and balances 

De brand bij Esso kon ontstaan omdat het ontwerp van een installatie niet ‘inherent veilig’ was, waardoor brand kon ontstaan in een fornuis van de Powerformerfabriek. Esso had onvoldoende zicht op de complexiteit en de veiligheidsrisico’s van het tegelijk herstarten van alle zes fornuizen van de Powerformer, zo blijkt uit het rapport. Het risico op het uitvallen van de vloeistofstroom in het ontwerp van de installatie was onvoldoende onderkend, evenals de complexiteit van het herstarten van de fornuizen. Hierdoor ontbrak het aan voldoende checks and balances in de controlekamer.  

Brzo-bedrijven, zoals Esso, zouden alle maatregelen moeten treffen die nodig zijn om een ernstig voorval te voorkomen.

Uitgangspunt is dat de installaties van het bedrijf veilig zijn, dat het bedrijf te allen tijde volledige controle heeft over de installaties én zicht heeft op de benodigde handelingen die met deze installatie worden uitgevoerd.

Meer weten?