Een vinger groeit niet terug – veilig omgaan met arbeidsmiddelen

Op een werkplaats vind je vaak een grote diversiteit aan toestellen, zoals een draaibank, een kolomboor, een slijpmolen, een zaagmachine… Het is belangrijk dat werknemers veilig met deze toestellen aan de slag kunnen.

Iedere werkgever dient zich te houden aan een aantal richtlijnen met betrekking tot de arbeidsmiddelen die hij voor zijn werknemers ter beschikking stelt. Arbeidsmiddelen zijn alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die werknemers op de arbeidsplaats gebruiken. 

Verplichtingen voor de werkgever

Er gelden een aantal richtlijnen met betrekking tot de aankoopprocedure, het opmaken van de inventaris en de veiligheidsinstructies met betrekking tot het arbeidsmiddel.

Aankoopprocedure

Bij de keuze van een arbeidsmiddel zorgt de werkgever ervoor dat de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers gewaarborgd is. De werkgever tracht hiervoor alle mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Om te vermijden dat nieuwe apparatuur risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf, is het aankopen van arbeids- en beschermingsmiddelen wettelijk geregeld. De aankoopprocedure is gebaseerd op drie sleutelmomenten, de zogenaamde groene lichten: de bestelling, de levering en de ingebruikname. Bij elke stap is de tussenkomst van de preventieadviseur nodig.

Inventaris

Er moet een inventaris beschikbaar zijn van alle aangekochte arbeidsmiddelen. Voor elk arbeidsmiddel moet aangetoond kunnen worden dat de aankoopprocedure is gevolgd en dat er een risicoanalyse is uitgevoerd vooraleer het arbeidsmiddel in gebruik werd genomen. De interne preventieadviseur noteert de resultaten van die analyse en de genomen preventiemaatregelen in het indienststellingsverslag. Alle documenten die verband houden met één arbeidsmiddel worden bijgehouden in een 'machinedossier'.

Veiligheidsinstructies

Arbeidsongevallen zijn vaak het gevolg van het ontbreken van adequate instructies. De werkgever dient er dan ook voor te zorgen dat zijn werknemers precies weten hoe ze de beschikbare arbeidsmiddelen moeten gebruiken. Dat kan mondeling gebeuren, bijvoorbeeld tijdens het onthaal van een nieuwe werknemer. Maar ook werknemers die al langer in dienst zijn, moeten soms nog eens opfrissen hoe je een bepaalde machine bedient. Wat dat betreft, spelen de veiligheidsinstructies een belangrijke rol.

De instructies kunnen de vorm aannemen van een kaart, maar ook van een video, uitgebreide handleidingen of pictogrammen, enzovoort. Ze preciseren gegevens over de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud.

Meer informatie