Een geoptimaliseerd model van de werkpostfiche bij uitzendarbeid

De werkpostfiche is een essentieel communicatiemiddel om de uitwisseling van informatie tussen gebruiker, uitzendbureau en uitzendkracht te waarborgen. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken en te optimaliseren, heeft de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid ‘Preventie en Interim’ (PI) recent een model van de werkpostfiche op zijn vernieuwde website voorgesteld.

Onvoldoende nageleefde verplichting

De werkpostfiche is verplicht zodra een gezondheidstoezicht noodzakelijk is voor de post of de in te vullen functie.

Met andere woorden, de fiche is wettelijk verplicht zodra het een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een beroepsactiviteit met een welbepaald risico betreft. Een recente inspectiecampagne van de Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk toont aan dat de verplichtingen op dit vlak niet goed worden nageleefd

Website werkpostfiche van PI

PI heeft een nieuwe website. De site laat gebruikers toe om werkpostfiches online in te vullen in 11 verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Pools, Spaans, Portugees en Turks). De modelformulieren (luiken A, B en C) zijn beschikbaar in Word en PDF en zijn bijzonder gebruiksvriendelijk.

Gezondheidstoezicht

De werkpostfiche stelt de gebruiker in staat om het uitzendbureau op de hoogte te stellen van de vereisten voor de werkpost, de gezondheidsrisico’s en de verplichtingen inzake gezondheidstoezicht.

Om de bewerking van de fiche te vergemakkelijken, bieden de modelformulieren voortaan een selectie aan van de meest gebruikte gezondheidsrisicocodes. Een simpele klik volstaat. De gebruiker kan indien nodig andere codes toevoegen. Een link naar de volledige lijst met codes is terug te vinden in het modelformulier.

Meer weten?

Lees er alles over op de website van PI.

[bron: BeSWIC]