Meer dan 200 'Gezonde Gemeenten' in Vlaanderen

Meer dan 200 gemeenten in Vlaanderen ondertekenden het charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee engageren ze zich om hun inwoners en werknemers te stimuleren om onder andere meer te bewegen en minder stil te zitten, gezonder te eten, te stoppen met roken, en te werken aan hun mentale veerkracht.

Wat is een Gezonde Gemeente?

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Denk hierbij aan

  • een gezonde publieke ruimte die rookvrij is
  • een publieke ruimte die uitnodigt om zich te voet of met de fiets te verplaatsen
  • toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen
  • gezonde wijken en woningen
  • een gezond klimaat
  • veiligheid

Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Kortom, een Gezonde Gemeente maakt van de gezonde keuze de meest makkelijke keuze. 

Voor het opzetten van een lokaal preventief gezondheidsbeleid kunnen de steden en gemeenten beroep doen op advies en ondersteuning van een aantal organisaties, die ook initiatiefnemers zijn van het charter Gezonde Gemeente:

  • het Vlaams Instituut Gezond Leven
  • de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg)
  • de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)
  • het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Meer weten?