Gratis risicoanalyse-tool voor de sector van de autocar en autobus

In België zijn zo’n 11.000 personen tewerkgesteld in de sector van de autocar en autobus. Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de autocar en autobus.

Zelf aan de slag!

Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA autocar en autobus kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en FOD WASO.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door EU-OSHA, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

Hoe werkt het?

In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

OiRA’s voor verschillende sectoren

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Zij vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA Schoonmaak en de OiRA Bakkers en in 2018 de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt.

Mogelijke risico's in de sector van de autocar en autobus

OiRA werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en autocar sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers

Meer weten?