Groendaken sterk in opmars, hoera!

Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Ze zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor een betere luchtkwaliteit én minder wateroverlast. Allemaal een groendak dus?

Voordelen van een groendak

Betere luchtkwaliteit

Een groendak biedt vele voordelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en belevingswaarde. De beplanting zet CO2 om in zuurstof en neemt fijnstof op uit de lucht. Dit is beter voor het klimaat én de gezondheid. Met name in steden kunnen groene daken de luchtkwaliteit sterk verbeteren. 

Minder airco en betere isolatie

Groene daken dragen daarnaast bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Een groendak reduceert significant de behoefte aan airconditioning in de zomer en biedt isolatie in de winter. De isolatie in de winter is hierbij afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen. In de zomer is de isolatie optimaal, omdat de lagen droog zijn en hierdoor de warmte goed weerkaatst. Door een lagere behoefte aan airconditioning in de zomer en minder stookkosten in de winter, levert een groendak een belangrijke energiebesparing.

Je dak leeft langer

Een groendak verlengt ook de levensduur van het dak, omdat het schadelijke invloeden van zon, wind en regen tegenhoudt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dakbedekking twee tot drie keer langer meegaat als er een groendak is aangelegd.

Minder wateroverlast

Verder heeft het dak een waterregulerende functie, doordat het overmatig water door hevige regenval vasthoudt en getemporiseerd afgeeft aan de riolering. Dit voorkomt overstromingen en zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur door verdamping.

Meer biodiversiteit

Bovendien geeft een groendak ruimte voor ontwikkeling van biodiversiteit. Het zijn schuil- en broedplaatsen voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

Nieuwe vereniging

De Confederatie Bouw richtte een nieuwe vereniging op: de Belgische Federatie Gevel- en dakgroen. Op internationale congressen kwamen verschillende Belgische bedrijven in contact met federaties uit andere landen. Daar zagen ze welke resultaten je kan boeken als je de krachten bundelt. De nieuwe federatie kan de rol van aanspreekpunt vervullen om onder meer meer eenduidigheid te krijgen in de bestekken.

De nieuwe vereniging wil de overheden beter informeren, een beter beleid promoten en fungeren als aanspreekpunt. Vroeger gaven veel steden en gemeenten premies aan particulieren die groendaken plaatsten. Dat enthousiasme is bij sommige gemeenten intussen wat getemperd. Dat moet opnieuw op de rails gezet worden. Steden als Gent, Antwerpen en Brussel zetten er nog steeds op in, maar elders liggen nog heel wat mogelijkheden.

Meer biodiversiteit in jouw bedrijf?

Biodiversiteit introduceren in mijn bedrijf. Hoe begin ik er aan? (ism. VMx)
Deze presentatie is nuttig voor iedereen die betrokken is bij de opzet en uitrol van een project rond "Biodiversiteit in mijn bedrijf". Tijdens deze presentatie hoor je persoonlijke getuigenissen en visies over concrete methodologieën en aanpak, de risico's, de
successen en de valkuilen.
Hilde Hanselaer - MVO-coach & Louis Verbruggen - ingenieur

Prenne 52 | 05.12.2019 | Antwerpen

Meer weten?

  • Volg de sessie ‘Biodiversiteit introduceren in mijn bedrijf, hoe begin ik eraan?’ op Prenne 52!
  • Nieuwe federatie zet potentieel van groen in de bouw in de verf | Bouwen aan Vlaanderen
[bron: Bouwen aan Vlaanderen, Sempergreen]