Hoe KMO’s veilig en gezond te laten werken?

Dagelijks gebeuren in ons land meer dan 1.000 arbeidsongevallen met werkverlet van meer dan één dag. Elk jaar overlijden meer dan 200 mensen aan de gevolgen van een arbeidsongeval. De wet heeft daarom een uitgebreide en complexe regelgeving opgezet. KMO’s hebben echter vaak weinig voeling met alle bestaande wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wist je dat...?

  • Je als werkgever burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk bent voor de veiligheid, de gezondheid, de arbeidsomstandigheden, … kortom het welzijn op het werk van jouw werknemer(s)?
  • De kosten van een arbeidsongeval meestal vijf maal meer bedragen dan de voorziene uitkering van de verzekering?
  • Het wegvallen van een werknemer grote gevolgen heeft voor het productieproces of de dienstverlening en de KMO dus destabiliseren?

Meer dan ooit bepalen een stabiele werkomgeving en gemotiveerd personeel het succes van jouw onderneming. Een doordachte integratie van welzijn op het werk met de nodige preventiemaatregelen in de dagelijkse activiteiten leidt bijgevolg tot een gezonder (ook financieel), een efficiënter en een duurzaam bedrijf.

Seminarie: "Hoe KMO's veilig en gezond laten werken?"

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseren op 5 november een seminarie “Hoe KMO’s veilig en gezond te laten werken?”. Tijdens dit seminarie worden de resultaten en aanbevelingen uit het SESAME onderzoek besproken, de visie van werkgevers, de visie van de FOD en de benadering van de externe diensten ten aanzien van KMO’s. Er is ook gelegenheid tot netwerken.  

Praktisch

  • Het seminarie vindt plaats op dinsdag 5 november van 09.30u tot 12u
  • Locatie: Auditorium Storck van de FOD WASO (rechtover het Brusselse Zuidstation)

Schrijf je nu in!