ISO 41001 wereldwijd erkende norm voor Facility Management

De noodzaak om op de hoogte te blijven van de steeds veranderende trends in hoe en waar mensen werken, maakt facility management een essentieel aspect van het succes van organisaties. ISO 41001 speelt hierop in.

Wat is 'facility management'?

Facility management omvat alle zaken die te maken hebben met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten in een organisatie, zeg maar het ‘huishouden’ van een organisatie, zoals het onthaal, de catering, beveiliging, logistiek, inkoop,...

ISO 41001

ISO 41000 is een wereldwijd uniforme norm voor Facility Management, een managementsysteemstandaard die aansluit bij andere verspreide normen als ISO 9001. De definitie van Facility Management in ISO 41011 heeft een belangrijke link met de steeds evoluerende werkomgeving. Facility management is een organiserende functie die mensen, plaatsen en processen integreert binnen een gebouwde omgeving met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen en de productiviteit van de corebusiness. Facility management heeft dus als doel de kernprocessen te ondersteunen en de werkomgeving aan te passen aan de noden van de organisatie en de medewerkers.

Optimale efficiëntie

ISO 41001 werd in 2018 gepubliceerd om facility managementteams te helpen optimale efficiëntie te bereiken. Op basis van internationale best practices vormt deze managementsysteemnorm een ​​benchmark voor het ontwikkelen en aansturen van een effectief strategisch, tactisch en operationeel facility management. De norm helpt ook organisaties die hun facility management willen outsourcen, aangezien aanbieders die kunnen aantonen dat ze aan de norm voldoen, hen zekerheid zullen bieden over hun aanpak en processen.

Meer weten?

  • Volg de opleidingssessie  'ISO41001' op Prenne 52