Silicose in opmars?

  • 05/11/2019

Silicose is een vorm van stoflong (een longaandoening) die veroorzaakt wordt door het inademen van kwartsstof. Sinds 1963 is silicose als beroepsziekte erkend in België.

Het aantal gevallen van silicose daalde sterk, omdat het aantal mijnwerkers, steenhouwers en werknemers in gieterijen en de keramische industrie over de jaren heen daalde. Welzijn wordt ook alsmaar belangrijker in de bedrijfsvoering, waardoor meer passende preventiemaatregelen werden genomen.

Toch treden de laatste jaren weer nieuwe gevallen van silicose op, vooral in bepaalde sectoren. Zo wordt bij het verwerken van composietstenen keukenbladen gewerkt met stenen die tot 90% kwarts bevatten. Bij het bewerken van deze composietstenen keukenbladen met sneldraaiend gereedschap komt zeer fijn inhaleerbaar kristallijn silica vrij (deeltjesgrootte 0,1 micrometer). Op termijn kan dit aanleiding geven tot stoflong. Voor de eindconsument stellen zich geen gezondheidsproblemen.

Meer weten?

  • Silicose in opmars? | Beswic
  • Criteria voor schadeloosstelling voor Silicose | Fedris 
  • Composietsteensilicose: terug van nooit helemaal weggeweest | Constructiv Info
[bron: Beswic