Preventie in de bouw

Preventie in de bouw is een breed en boeiend terrein. De bouwsector doet het steeds beter wat betreft veiligheid en welzijn. 2019 bracht nieuwe cijfers en nieuwe regelgeving. Vanuit Prebes willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat beweegt op het terrein van preventie in de bouw.

Ongevallen in bouwindustrie dalen

De Belgische bouwsector telt jaarlijks 14.600 arbeidsongevallen. Per dag betreuren we 56 ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er valt helaas ook één dodelijk slachtoffer per maand.Volgens de laatste gegevens van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) die dateren van mei 2019, daalt het aantal arbeidsongevallen in de meeste sectoren van de bouwindustrie. De daling werd gemeten over de periode 2013-2017. Ze slaat op de verschillende types ongevallen:

 • met tijdelijke ongeschiktheid
 • met voorziene blijvende ongeschiktheid
 • met dodelijke afloop

Toch moet de bouwsector waakzaam blijven. Eén dodelijk ongeval is er nog altijd één te veel. In enkele subsectoren kennen een status quo of zelfs een lichte stijging van ongevallen met tijdelijke en met voorziene blijvende ongeschiktheid. 

Globaal genomen bevestigen de cijfers dat veilig en gezond werken in de bouwsector meer en meer de realiteit van elke dag is geworden. Het is nog te vroeg om te kunnen spreken van een ‘automatisme’ maar de intentie en het engagement van een groeiend aantal bedrijven zijn een vaststaand feit. 

Campagnes voor meer bewustzijn

De sociale partners van de bouwsector zelf hebben in 2018 en 2019 campagnes opgestart om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector te reduceren. Safety My Priority is een brede bewustmakingscampagne gericht naar iedereen die beroepshalve met bouwen en verbouwen te maken heeft. Doelstelling is een groter collectief bewustzijn omtrent risicopreventie en veiligheid in de bouwsector. De ‘Veilig bouwen: eerst denken, en dan doen!’-campagne geeft hiertoe alvast het startschot.

Nieuwe regelgeving in 2019

In 2019 werden een aantal nieuwe bepalingen vastgelegd die relevant zijn voor de bouwsector, onder meer

Bijscholing over bouw bij Prebes

In 2019 organiseerde Prebes verschillende activiteiten over preventie in de bouw, zowel provinciaal als tijdens de Prenne:

Provinciale studiemomenten

Thema bouw op Prenne 53

De Well Building Standard is de eerste wereldwijd erkende standaard die focust op gezondheid en welzijn in gebouwen. De criteria bevatten ontwerpstrategieën, prestatiecriteria, onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers met betrekking tot de gebouwde omgeving. Het is een performance-based standaard die in het ontwerp geïntegreerd wordt en waarvan de prestatiecriteria in de tijd opgevolgd worden.

Spreker: Liesbeth Reekmans, verantwoordelijke discipline bouwen en gebouwen, Groep IDEWE

Prenne 53 op 12 maart 2020

Nieuws preventie bouw

 • Code goede praktijk steigers | Prebes
 • Veilig werfverkeer in de schoolomgeving | Prebes 
 • Meer veiligheid op bouwplaatsen met bouwspraak | Prebes 
 • Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector | Prebes 
 • Campagne: Veilig bouwen, eerst denken dan doen! | Prebes 
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en VC-CS | Prebes 
 • website Building Your Learning
 • website Constructiv