Veiligheidsspel: Red de emoji!

Jaarlijks gebeuren er in België nog meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten (zoals was- en schoonmaakmiddelen, ontstoppers en verven). Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken.  De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen.

Het “Red de emoji”-spel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu wil jongeren tussen 10 en 16 jaar de nieuwe gevaarsymbolen op chemische producten leren kennen.

Kent u / uw kind de nieuwe gevaarsymbolen al? Meespelen kan vanaf 10 jaar, van 16 december t.e.m. 15 januari! Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een e-step, drinkflessen en cinema-tickets.

Speel snel mee via www.reddeemoji.be