11 stoffen worden toegevoegd aan de REACH autorisatielijst

De 11 stoffen die nu toegevoegd worden vloeien voort uit de 7de aanbeveling van het ECHA gepubliceerd op 10 november 2016. Op 7 februari werd het besluit gepubliceerd in het Europees staatsblad. De aanpassingen worden op 27/2/2020 (20 dagen na publicatie) van kracht.

Verboden stoffen

Wanneer een stof op de autorisatielijst staat, betekent dat het gebruik van deze stof in de EU verboden is na de sunset date (verbodsdatum), tenzij een ‘autorisatie’ werd verleend. Een autorisatie dient ten laatste 18 maanden voor de sunset date aangevraagd te worden per stof en per gebruik. 

Bekijk de tabel met de stoffen en sunset dates

Autorisatie aanvragen

Een autorisatie kan aangevraagd worden door een producent, een importeur, een downstream user of gezamenlijk. Er dient aangetoond te worden in het dossier dat veilig gebruik voor dat specifiek gebruik mogelijk is, dat de socio-economische voordelen belangrijker zijn dan de eventuele residuele risico’s voor mens en milieu, en dat er geen alternatieven beschikbaar zijn. Een substitutieplan dient ook opgesteld en ingediend te worden.

Overgangsperiode

Voor de stoffen genummerd 32-50 op de autorisatielijst wordt de overgangsperiode verlengd met 2 jaar tot 1 maart 2023

  • voor het gebruik van de stof bij de productie
  • als voorwerpen of als complexe producten
  • van vervangingsonderdelen voor de reparatie van voorwerpen
  • of complexe producten waarvan de productie vóór de in de vermelding voor die stof aangegeven verbodsdatum is stopgezet of zal zijn stopgezet
  • en die zonder gebruik van deze stof niet kunnen worden gerepareerd

Leer meer op Prenne 53!

Gevaarlijke stoffen 1 | Update CLP, REACh, e-SDS en andere indelingsregels
In deze voorstelling wordt een update gegeven rond GHS (rev6 en 7), CLP (10° tem 13° aanpassing) met onder andere verdwenen EUH-zinnen, REACH nieuwe restricties en nieuwe blootstellingsrichtlijnen en de gevolgen hiervan in de praktijk voor een preventieadviseur en milieucoördinator.
Spreker: Cindy Vandecasteele - adviseur productbeleid, VLARIP & projectleider, Essenscia

12 maart 2020 | Brabanthal Leuven | Prenne 53

[bron: Essencia]