Bedrijven springen op de kar van de pedelec

Het aantal inschrijvingen van speed pedelecs - de elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur - neemt elk jaar toe. Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen alleen al 12.132 bij. Dat zijn er overigens dubbel zoveel als het aantal elektrische wagens - toen nog met subsidies.

Duurzaam alternatief voor bedrijfswagen

Van de bijna 30.000 speed pedelecs die in ons land ingeschreven zijn, is 40% een leasefiets.

De talloze inspanningen in 2016 om de aftrekbaarheid van het ter beschikking stellen van speed pedelecs aan werknemers door bedrijven mogelijk te maken, en om de fietsvergoeding open te stellen voor speed pedelecs, hebben duidelijk hun effect niet gemist.

Vooral in Vlaanderen

De cijfers tonen ook aan dat de speed pedelec vooral een Vlaams verhaal zijn. De provincies Antwerpen, OostVlaanderen en Vlaams-Brabant tellen respectievelijk 10.709, 6.292 en 6.577 ingeschreven speed pedelecs. Dat zij er uitspringen heeft wellicht te maken met de filedruk. Alle Waalse provincies opgeteld, is sprake van 612 speed pedelecs. Brussel telt er 555.

Meer inspanningen

De infrastructuur is nog niet overal geschikt voor een combinatie van rustige en snelle fietsers en is het bovendien niet altijd duidelijk waar speed pedelecs toegelaten zijn. Ook heeft nog niet iedereen met een speed pedelec recht op een fietsvergoeding. Dat probleem zou zich vooral stellen voor federale ambtenaren en bij de politie.

De wetgeving in een notendop

Voor elektrische fietsen gelden sinds 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels.

De wegcode geeft aan waar die speedpedelec mag rijden en waar niet. Maar op het terrein is er nog veel onduidelijkheid. Gemeenten en gewesten (Vlaanderen en Brussel) zijn niet altijd even logisch in het gebruik van bepaalde borden en zorgen daardoor voor problemen en onduidelijkheid bij speed pedelec gebruikers. Soms moeten ze van het fietspad op de weg, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Onveiligheidsgevoel onder fietsers

Onervaren fietsers die traag rijden worden soms geconfronteerd met snellere fietsers en dat leidt ook tot een onveiligheidsgevoel.

Momenteel loopt onderzoek om zicht te krijgen op welke aanpassingen nog nodig zijn voor meer veiligheid op de weg.

Meer informatie

  • Allereerste bedrijfsopleiding speedpedelecs van start | VSV
  • Meer fietsongevallen | Prebes
  • Inschrijvingen speedpedelecs in België | Traxio
[bron: Metrotime, Fietsersbond]