Is er meer burn-out dan vroeger?

Is er nu meer burn-out dan vroeger? Volgens verschillende auteurs zou er een verband bestaan tussen burn-out en de maatschappelijke veranderingen die zich recent hebben voorgedaan. Deze veranderingen zouden van verschillende aard zijn.

1. Meer tijdsdruk door complexe rollen en taken

De toegenomen tijdsdruk die voortvloeit uit de zich opstapelende rollen en taken waarmee ieder belast is en die met elkaar in strijd kunnen komen te staan (m.b.t. de tijdsverdeling, uiteenlopende verwachtingen voor de verschillende rollen,...).

2. Individualisering

In een samenleving waarin het traditionele sociaal weefsel is verdampt, en waar de sociale relaties eerder op concurrentie dan op solidariteit berusten, wordt het individu geheel zelf verantwoordelijk voor zijn succes en falen.

3. Digitalisering

Door de toegenomen digitalisering wordt continu een onmiddellijke reactie verwacht.

4. Meer prestatiedruk

De prestatiedruk en het belang dat aan succes wordt gehecht, dat inmiddels centraal staat in de betekenis die aan het leven wordt gegeven, speelt ook een rol. Er moet altijd meer worden gedaan, en het moet altijd beter, zowel op het werk als in de vrije tijd, waarin steeds nieuwe ervaringen moeten worden opgedaan.

Prestatiegericht maatschappijmodel

Perilleux en Vendramin (2017) menen dat het huidige, prestatiegerichte maatschappijmodel de bron van burn-out vormt omdat het geen ruimte biedt voor persoonlijke tekortkomingen, sociale tegenstrijdigheden en wrijving van waarden. De kenmerken van dit prestatiegericht maatschappijmodel zijn:

 • Opgedreven productie
  Minder onderscheid tussen werktijd en vrije tijd
 • Kwantiteit primeert op kwaliteit
  Weinig invloed op de criteria voor goed werk en daardoor minder ervaring van 'zinvol' werk
 • Een onbegrijpelijk organigram, vage functies en taken
  Door selectie die gericht is op "uitmuntendheid"
 • Verspreiding van een ideologie van zelfmanagement
  Waarin elke persoon verantwoordelijk is voor zichzelf (op het vlak van geld, relaties, opleiding, gezondheid) en waarin hij blijk moet geven van flexibiliteit in elk aspect van zijn leven
 • Afbrokkeling van het collectieve aspect van werk
  De vormen van dichte solidariteit zijn verloren gegaan door het opdrijven van de productie en de persoonlijke evaluaties

Volgens deze auteurs is het even belangrijk om na te denken over een wijziging van het maatschappijmodel als om de werkgerelateerde en individuele factoren aan te pakken.

Meer informatie

 • Wettelijke bepalingen bij psychosociale risico's | Prebes
 • Geestelijke gezondheidsbevordering wint terrein | Prebes
 • Werkdruk en prestatiedrang: 1,3 miljoen werknemers met burn-outklachten | Prebes
 • Van stress naar burn-out | Prebes
 • Het risico op burn-out bepalen met behulp van de Burn-out Assessment Tool | Prebes YouTube
[bron: HGR]