Nieuwe website asbestfonds

Vorig jaar wijzigden een aantal zaken rond de vergoeding voor asbestslachtoffers. Om deze info beter te verspreiden, start het Asbestfonds een communicatiecampagne. Hieraan is ook een nieuwe website gekoppeld.

Asbestfonds

Het Asbestfonds informeert, begeleidt en vergoedt asbestslachtoffers. Het Asbestfonds is nauw gelinkt aan Fedris, het Federaal Agentschap voor Arbeidsongevallen en Beroepsziekten.

Nieuwe maatregelen Asbestfonds 

Sinds 1 juni 2019 zijn de steunmaatregelen voor asbestslachtoffers uitgebreid. Volgende elementen zijn toegevoegd: 

  • Eenmalige en bijkomende tegemoetkoming voor slachtoffers getroffen door mesothelioom
  • Een vergoeding vanaf de datum van de diagnose voor alle slachtoffers en een tegemoetkoming in de begrafeniskosten
  • De lijst van door het Asbestfonds erkende ziekten is uitgebreid met 2 ziekten: strottenhoofdkanker en longkanker indien deze aantoonbaar veroorzaakt zijn door asbest

Communicatiecampagne

Om het Asbestfonds en de steunmaatregelen beter bekend te maken bij het grote publiek en slachtoffers van asbest, lanceert de overheid een communicatiecampagne. Hieraan is ook een nieuwe website gekoppeld: www.asbestfonds.be

Meer informatie

  • Alles wat je wilt weten over asbest in Vlaanderen | Prebes
  • Leidraad voor dakwerkers die regelmatig op asbest stuiten | Prebes
  • De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers | Prebes
  • Wees alert voor asbest | Prebes
  • Opleiding 'Asbest herkennen en voorkomen' | Prebes
[bron: Beswic, Liantis]