Brandbeveiliging in appartementsgebouwen

Brand in appartementsgebouwen levert echte veiligheidsproblemen op. Hoe voorkomen dat een gebouw een dodelijke valstrik wordt? Het belang van de risico's is niet ontsnapt aan de aandacht van de wetgever, die er rekening mee heeft gehouden bij de veiligheidseisen die aan nieuwe gebouwen worden gesteld.

Maar al te vaak zijn de aanbevolen brandbeveiligingsmaatregelen in de loop der jaren soms afgebroken of gewoonweg ondoeltreffend geworden. Wat valt er te zeggen over oudere gebouwen die bij de bouw niet aan zulke strenge eisen waren onderworpen?

Als eigenaar of beheerder van appartementsgebouwen moet je je bewust zijn van de problematiek. Je kan immers aansprakelijk worden gesteld bij een schadegeval.

Studievoormiddag

Geconfronteerd met de veelvuldige gevallen en situaties en de complexiteit van de wetgeving, stelt ANPI, een actor in de preventie van brand en diefstal, voor om tijdens deze studievoormiddag de belangrijkste parameters en basisprincipes van de brandveiligheid in appartementsgebouwen te benadrukken.

Het ANPI-dossier « Gids voor eigenaars en beheerders van appartementsgebouwen » zal als leidraad dienen voor de presentaties.

Ben jij betrokken?

De studievoormiddag is nuttig voor eigenaars, beheerders of huurders van appartements-gebouwen, syndicus van gebouwen, technische beheerders, preventieadviseurs, veiligheidsadviseurs, verzekeraars, verzekeringsmakelaars, preventieadviseurs voor noodgevallen, brandweerkorpsen, installateurs van beschermingsmiddelen, administraties, of iedereen die zich bezighoudt met brandveiligheid in appartementsgebouwen.

Praktisch

  • 2 april 2020 van 8.30u tot 12.30u
  • Holiday Inn Express Gent, Akkerhage 2, 9000 GENT
  • Prijs €150 (excl. btw), inclusief sessie, FSA Magazine met ons nieuw Technisch Dossier, « Gids voor eigenaars en beheerders van appartementsgebouwen » ter waarde van €59, slides van de uiteenzettingen en broodjeslunch.
  • Als lid van Prebes krijg je korting!

Meer informatie en inschrijven