Sociale verkiezingen uitgesteld

  • 19/03/2020

De vierjaarlijkse sociale verkiezingen die dit jaar zouden gehouden worden tussen 11 en 24 mei, worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarover kwam een consensus tot stand tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de Groep van Tien. Deze groep bestaat uit de belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners. De groep is paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversverenigingen en voert het sociaal overleg. 

De sociale verkiezingen voor de Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraden (OR) zouden dit jaar voor de 18de keer plaatsvinden, maar ook dit zal moeten wijken voor het coronavirus.

In principe moesten de verkiezingen georganiseerd worden in alle privébedrijven met meer dan 50 werknemers (CPBW) of meer dan 100 werknemers (CPBW en OR) op enkele uitzonderingen na (de bouwsector, bijvoorbeeld, of ondernemingen waar geen kieslijsten ingediend worden). Er zouden meer dan 6000 ondernemingen met samen 1,4 miljoen werknemers en meer dan 70.000 kandidaten bij betrokken zijn.

De sociale gesprekspartners zouden uitstel willen tot na de zomervakantie, maar omdat men geen enkel idee heeft hoe lang deze crisis nog zal duren, moet er misschien ook naar volgend jaar gekeken worden. Feit is dat met een algemeen rampscenario zoals nu geen rekening wordt gehouden in de wet.

“Een uitstel van de verkiezingen, tot wanneer ook, moet door een nieuwe wet geregeld worden”, signaleert advocaat Olivier Wouters (Claeys & Engels). De volmachten zullen dus ook daarvoor van pas komen.

Het is niet de eerste keer dat de sociale verkiezingen verdaagd worden. Dat gebeurde al eens in 1999, met uitstel naar 2000, op vraag van de werkgevers. Die zagen het niet zitten om vlak na (of zelfs nog in de uitlopers van) de dioxinecrisis tegelijkertijd zowel sectorale cao-onderhandelingen te voeren, sociale verkiezingen te organiseren als in juni op te trekken naar de ‘moeder aller verkiezingen’ (Europese, federale en deelstaten op één dag, voor de eerste keer).

Meer informatie

  • Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen | FOD WASO
  • Coronavirus | FOD WASO
[bron: FOD WASO]