Covid-19: aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD BeleidĀ en Ondersteuning publiceerden samen een gids om voor de verschillende federale organisaties aanbevelingen te doen met het oog op een geleidelijke terugkeer van medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19-Coronavirus.

Een geleidelijke terugkeer van medewerkers naar het werk, hoe pak je dat veilig aan?

Deze publicatie geeft een aantal aanbevelingen voor overheidsdiensten. Veel aandacht gaat ook uit naar psychosociale aspecten bij de terugkeer naar het werk.

Download de gids