Onderzoek decontaminatie van FFP maskers

Een expertisegroep vanuit de zorg met de ondersteuning van de ‘projectgroep verzorgingsinstellingen’ van Prebes en Zorgnet-Icuro bekijkt de mogelijkheid omtrent decontaminatie van FFP maskers.

Er zijn verschillende processen mogelijk. Sommige organisaties staan hier al ver in. Vanuit de expertisegroep volgen we wetenschappelijke studies op over de efficiëntie van decontaminatie, het proces, de opbouw, de logistiek, kosten baten, enz. Onze voornaamste bekommernis vanuit de zorg betreft een degelijk onderzoek naar het effect van het decontaminatieproces op de filtercapaciteit en de fit (pasvorm) van de FFP maskers.

Studie

Hiervoor bekijken we de mogelijkheid om een studie op te zetten waarbij een representatief aantal FFP maskers van verschillende types zullen worden getest voor en na decontaminatie.

Om de studie voor te bereiden willen we een beeld bekomen van de verschillende soorten Europese FFP maskers (dus geen KN95 types) die frequent in jouw zorginstelling worden gebruikt of ingezameld werden en in welke hoeveelheid

Vul je de gegevens aan voor jouw zorginstelling? 

Enquête

Vragen? Stuur een mailtje.