Veilig in uw kot: pas op met handgels!

De huidige coronacrisis heeft grote consequenties voor het Antigifcentrum. Onder andere zepen, detergenten en handgels, die bij inname gevaarlijk kunnen zijn, worden vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt. Ook zitten mensen verplicht thuis, terwijl er zich in de woning en de tuin heel wat (niet onschuldige) producten bevinden die bij onaangepast, verkeerd of overmatig gebruik voor problemen kunnen zorgen.

Tips

Tips om problemen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke producten te voorkomen:

  • Hou kinderen uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handen te ontsmetten. Het grondig wassen van de handen met vloeibare zeep en water is even effectief en geniet de voorkeur. Wanneer je toch handgels gebruikt is het goed om weten dat deze een hoge concentratie alcohol bevatten, die bij inname snel tot (zelfs ernstige) alcoholvergiftiging kunnen leiden. Kinderen zijn extra gevoelig waardoor dat erg gevaarlijk kan zijn.
  • Vermijd te allen tijde brandalcohol om je handen te ontsmetten. Dit product kan methanol bevatten, een product dat zelfs bij minimaal huidcontact kan doordringen tot in de bloedbaan en zo tot in de organen. Verminderd bewustzijn tot zelfs coma kunnen optreden. Gebruik evenmin essentiële oliën om je te wassen.
  • Mensen, scholen en bedrijven hebben, zeker in deze coronatijden, dikwijls grote hoeveelheden reinigingsproducten in voorraad. Om er makkelijker mee te werken worden deze producten nog te vaak overgegoten in kleinere frisdrank- of waterflessen. Dit doe je best nooit, want de kans bestaat dat er iemand per vergissing van drinkt, met ernstige verwikkelingen tot gevolg.
  • Heb je koorts, griepklachten of een vermoeden van COVID-19? Neem dan bij voorkeur paracetamol, steeds in een zo laag mogelijke dosis (2 tot 3 gram per dag) en voor een zo kort mogelijke periode. Bij twijfel neem je best contact met je huisarts.

Virtuele wandeling

Met de digitale tool ‘Huisje, tuintje … gifje?’ kunnen ouders en kinderen een virtuele wandeling door huis en tuin maken en op ludieke wijze kennismaken met mogelijke gevaren, maar bovenal ook met vele leuke oplossingen. 

Meer weten?

Meer informatie en preventietips kan je terugvinden op de website van het Antigifcentrum.

Loopt het toch mis of twijfel je? Aarzel niet en bel het Antigifcentrum 24/7 op het gratis nummer 070 245 245. Wacht niet tot symptomen optreden.

[bron: Antigifcentrum]