Europese gids voor een veilige terugkeer naar het werk

Op OSH-wiki vind je heel wat informatie over Europese richtlijnen voor een veilige terugkeer naar het werk. Voor tien verschillende sectoren vind je bovendien per land gidsen en websites met corona-informatie.

Niet-bindende richtlijnen

Deze niet-bindende richtlijnen zijn bedoeld om werkgevers en werknemers te helpen veilig en gezond te blijven in een werkomgeving die aanzienlijk is veranderd als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Diverse thema's

Je vindt onder meer advies over:

  • Risicobeoordeling en passende maatregelen
  • Het minimaliseren van blootstelling aan COVID-19
  • Het werk hervatten na een periode van sluiting
  • Omgaan met een hoog verzuimpercentage
  • Het managen van thuiswerkers
  • Werknemers betrekken
  • Zorgen voor werknemers die ziek zijn geweest
  • Plannen en leren voor de toekomst
  • Goed geïnformeerd blijven
  • Informatie voor sectoren en beroepen

Algemene maatregelen

De richtlijnen bevatten voorbeelden van algemene maatregelen die, afhankelijk van de specifieke werksituatie, werkgevers kunnen helpen bij het hervatten van een geschikte veilige en gezonde werkomgeving.

Je vindt er ook links naar relevante informatie van EU-OSHA en een lijst met bronnen van verschillende leveranciers. Hou er rekening mee dat de informatie in dit richtsnoer geen betrekking heeft op de gezondheidszorg, waarvoor specifiek advies beschikbaar is (bijv. Van ECDC, WHO, CDC). Voor specifieke vragen of zorgen die niet in dit document aan de orde komen, raadpleeg je informatie van de lokale autoriteiten, zoals Volksgezondheid of de arbeidsinspectie.

Actief in het buitenland

Voor wie in het buitenland actief is, kan onderaan de OSH-wiki kijken. Voor tien verschillende sectoren vind je per land gidsen en websites met corona-informatie.

Meer informatie